Technologický park
Český technologický park Brno - BUDOVA B 210 Podnikatelská 2b, Brno
investor: Český technologický park Brno 1996 - 1997

Kombinovaný objekt pro komerční pronájem v rámci Českého technologického parku Brno. Jde o výrobní plochy v rozsahu 502m2 doplněné jednoduchými kancelářskými plochami a zázemím. Konstrukční i dispoziční řešení umožňuje vytvořit strukturu více buněk vedle sebe a propojit ji jak technologicky tak i dispozičně. Součástí projektu byly navazující vegetační a teréní úpravy.

¦zpět¦ ¦home¦