MZLU - Pavilon M
MZLU v Brně - Pavilon M a X Zemědělská 1, Brno
investor: MZLU v Brně 2013

Studijní a specializované laboratoře Agronomické fakulty, skleníky, celoškolský server a menza.

¦zpět¦ ¦home¦