ISŠA Brno
Přístavek haly praktické výuky Křižíkova 15, Brno
investor: Integrovaná střední škola automobilní 2003 - 2004

¦zpět¦ ¦home¦