Centrum aktivního stáří
Centrum aktivního stáří Kociánka, Brno
investor: Realspektrum studie

Koncept návrhu je založen na maximální využití výjimečnosti tohoto území, tj. na maximálně možném zachování a doplnění zeleně a sadových ploch, kompozičním uspořádáním objektů s umožněním výhledů a dálkových pohledů, s funkčním propojením na stávající zařízení Domova důchodců, ústavu pro mládež Kociánka a vazby na rekreačně oddechovou část údolí Antoníčka.

¦zpět¦ ¦home¦